UNDERHÅLL & SERVICE

Låsen måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Du bör således se till dem då och då. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina lås!

Låshus/Spanjolett

Smörj låset ett par gånger om året. Återförsäljaren rekommenderar rätt typ av smörjmedel. Obsevera att du inte ska smörja tillhållarlåset! Se också till att dra fast alla skruvar ordentligt.

Cylinder

Smörj också låscylindern vid samma tillfällen. Använd låsspray, inte olja eller fett! Lås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör smörjas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst är att rekommendera. Det förhindrar kondens- och isbildning. Kontrollera också de nycklar som används mycket. De slits och fungerar sämre och bör således bytas.

Gångjärn

Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera funktionen, smörj och dra fast skruvarna minst en gång per år. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. När gångjärnen används, får de en svart dammbeläggning. Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Din återförsäljare vet vad som är bäst för dina gångjärn.

Hänglås

Hänglås, i synnerhet de som sitter utomhus, bör smörjas minst två gånger om året. Applicera lättflytande smörjmedel i lås och nyckelhål, dock inte smörjmedel som innehåller grafit.

Lås och Larmteknik tillhandahåller kompletta säkerhetslösningar för alla typer av fastigheter, till exempel företag, villor och flerbostadshus. I vår butik, som riktar sig till både yrkesfolk och privatpersoner hittar du ett brett sortiment. Vi arbetar till exempel med låssystem, passersystem, kodlås, kameraövervakning, larmsystem, porttelefoner och mycket annat. Vi är återförsäljare för branschens ledande märken till exempel Assa, Medeco-Bilevel, Alfa, Dorma, Rco, Bewators, Bosch Security Systems och Solid. Vi har välutbildad personal och välutrustade servicebilar vilket garanterar att vi snabbt och effektivt kan hjälpa våra kunder med de säkerhetsproblem som kan uppstå.

MADE BY ohappa