PASSERSYSTEM

Rco, Bewators och Solid passagesystem består av enkla lätthanterliga kortläsare i olika utföranden. Kortläsarna är främst avsedda att styra elektriska lås, men kan även förbikoppla larm och styra garageportar och hissar. Det är fantasin som sätter begränsning på vad ett passersystem kan styra.

Kodlås

Ett kodlås är den enklaste varianten av styrenhet för styrning av elektriska lås. Kodlåset manövreras endast genom koder som matas in via en knappsats. Med en enkel installation får ett flertal personer tillträde till dörren. Kodlåset är en enkel och smidig central, avsedd för dörrar, med lägre säkerhetskrav, såväl inomhus som utomhus.

ANVÄNDNINGOMRÅDEN
• Entréer i flerbostadshus.
• Springskydd mellan avdelningar.
• Offentliga utrymmen.

Kortlås

Utöver kodlåsets funktioner har kortlåset ett kort som styr låset. Detta ger möjlighet att välja enbart kod alternativt kort eller kombinera kort/kod. Det senare ger givetvis högre säkerhet. Dessutom är plastkort billigare och enklare att framställa och administrera än mekaniska nycklar. Kort som kommer på villovägar kan lätt spärras utan att andra kort påverkas.

ANVÄNDNINGOMRÅDEN
• Offentliga utrymmen.
• Lagerdörr från butik.
• Omklädningsrum.

Passersystem

För anläggningar med stora säkerhetskrav och som skall kunna växa och anpassas till kundens behov är passersystem det bästa alternativet. SOLICARD Passersystem är uppbyggt kring en eller flera centralenheter som styr dörrarna. Centralenheterna kan styras lokalt via en handterminal eller centralt med en PC, fristående eller i nätverk. SOLICARD är ett av marknadens kraftfullaste och flexiblaste passersystem.

ANVÄNDNINGOMRÅDEN
• Små anläggningar.
• Stora anläggningar.
• Lokaler med hög säkerhet.

Svensk tillverkare av kvalitetsprodukter inom passagekontroll

– Inom alla företag, förvaltningar och fastigheter vill man idag kunna begränsa tillträdet för obehöriga. Det kan gälla alltifrån vissa avdelningar eller lokaler till att säkra hela fastigheter. Detta är lika aktuellt för det lilla kontoret eller butiken som för den stora industrin. Överallt finns det värden och personer som behöver skyddas. Men samtidigt som man måste öka säkerheten så får det inte bli krångligt för de behöriga att få tillträde.

– Att låsa och dela ut nycklar är dock ingen bra lösning på problemet. Vanliga nycklar kan lätt komma på avvägar och kopieras. En borttappad nyckel innebär att hela säkerheten är eliminerad, med byte av låscylindrar och nycklar som följd. Det blir både dyrt och omständigt.

– RCO Security AB är specialiserade på att ta fram lösningar på dessa problem. Vi är idag marknadsledande inom området nyckelfri låsning och har idag ett komplett produktprogram inom området. Vi har allt ifrån små enkla kodlås för enstaka dörrar upp till stora passagesystem med möjlighet till registrering, tidzoner m.m.

Bewapass

Bewapass/Entro är ett modernt passersystem med många möjligheter. Ett system som förenklar krav på hög säkerhet och enkel användning med snygg och funktionell design. Bewapass/Entro är avsett för företag, institutioner eller fastigheter som vill ha en effektiv låsning och kontroll p å passage och tillträde till olika avdelningar och lokaler.

För att garantera maximal användarvänlighet så arbetar PC- programvaran i Windows 95/98 eller Windows NT miljö. Det ger dig möjligheten att utnyttja den senaste tekniken inom användargränssnitt. Inbyggda guider hjälper dig att komma igång. Dessutom ingår fullständig Online-hjälp. Operatörerna kan sköta sin programmering från upp till 16 olika arbetsstationer/PC.

Soliwash Bokningssystem för tvättstugor

Med hjälp av kodbäraren bokar du enkelt din tvättid i terminalen som monterats på väggen utanför tvättstugan. Kodbäraren används sedan även för att öppna dörren till tvättstugan då tiden för den bokade tvättiden infaller.

Lås och Larmteknik tillhandahåller kompletta säkerhetslösningar för alla typer av fastigheter, till exempel företag, villor och flerbostadshus. I vår butik, som riktar sig till både yrkesfolk och privatpersoner hittar du ett brett sortiment. Vi arbetar till exempel med låssystem, passersystem, kodlås, kameraövervakning, larmsystem, porttelefoner och mycket annat. Vi är återförsäljare för branschens ledande märken till exempel Assa, Medeco-Bilevel, Alfa, Dorma, Rco, Bewators, Bosch Security Systems och Solid. Vi har välutbildad personal och välutrustade servicebilar vilket garanterar att vi snabbt och effektivt kan hjälpa våra kunder med de säkerhetsproblem som kan uppstå.

MADE BY ohappa